Aplikace ScolioCast


Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz

Tato aplikace je součástí systému MEDIMONITOR, který umožňuje zpřesnit a dále vylepšit diagnostiku a zkvalitnit terapii při co nejnižších skutečných nákladech. Toho bude dosaženo využitím pokročilých metod umělé inteligence, které umožňují efektivnější návrh léčby dle předchozích evidovaných léčených pacientů, výsledků jejich léčby a skutečných nákladů na tuto léčbu. Vzhledem k obrovské náročnosti softwarového vývoje pro léčbu v celém spektru a rozsahu diagnóz a omezené vývojové kapacitě společnosti Miraclis budou výsledky předkládaného projektu demonstrovány jen na jednom vybraném typu diagnózy – konzervativní léčbě idiopatické skoliózy. Tento obor byl vybrán s ohledem na snadno dostupné podklady pro analýzu a zároveň s ohledem na četnost této diagnózy a její výrazný vliv na kvalitu života osob s touto diagnózou. Nově vytvořená platforma bude však plně nastavitelná (customizovatelná) i pro další klinické oblasti, např. ortodoncie, patologie, pooperační rekonvalescence atd.

Pro získání očekávané diagnózy vyplňte formulář níže.

Věk (25)
5 50
Výška (110)
100 220
Lokalizace primární křivky (1)
1 3
Stav měkkých tkání (1)
1 3
Kompenzace křivky (1)
1 3
Cobbův úhel (45)
10 90
Typ křivky (2)
1 5
Apikální vertebrální rotace (2)
0 4
Risserův index (2)
1 4
Pohlaví
Muž Žena
Minimální mozečkové příznaky
Ne Ano
Genetické zatížení
Ne Ano

Pro získání diagnózy očekávané za 5 let vyplňte formulář níže.

Aktuální diagnóza (1)
1 3
Typ léčby
Předpokládaná diagnóza za 5 let
Loading...